Problematisch gedrag

Wanneer gaat ‘normaal’ lastig gedrag over in problematisch gedrag? Wanneer je in een wijkteam werkt, krijg je met kinderen in veel verschillende leeftijdsfasen te maken. Driftig of ongehoorzaam zijn is soms heel normaal. Het is belangrijk te weten welk gedrag onder de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren valt, en past bij hun leeftijd. Het screenen op gedragsproblemen in de puberteit is belangrijk, omdat dit een belangrijke voorspellende factor is voor later partnergeweld. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont, kun je opvoeders ondersteunen met behulp van de juiste technieken en interventies.

Screening

 • Analyse middelengebruik jongeren: werkkaart

  Deze tool helpt je om het middelengebruik van een jongere in kaart te brengen en te bepalen of er sprake is van risicovol gebruik. De werkkaart bestaat uit een korte vragenlijst met vragen over de omvang van het middelengebruik. Daarnaast staan er in de werkkaart een checklist en voorbeeldvragen die je helpen om op basis van vaardigheden, omgeving en motivatie van de jongere een inschatting te maken van de risico's.
  Lees meer
 • CRIES-13 posttraumatische stress: stappenplan

  De Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) is een korte vragenlijst voor het screenen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. De lijst bestaat uit 13 vragen en is geschikt voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Er is een versie die kinderen zelf kunnen invullen en een versie die ouders en opvoeders kunnen invullen voor hun kind.
  Lees meer
 • Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ): screening

  De Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ) is een vragenlijst over moeilijkheden en sterke kanten van gedrag van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en jeugdigen zelf (vanaf 11 jaar). De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over gedrag. De scores op de vragenlijst geven informatie over het soort probleemgedrag en de ernst van het probleemgedrag.
  Lees meer
 • Vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen (VMG): vragenlijst

  De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) is een vragenlijst met 15 vragen over belangrijke gebeurtenissen die een jeugdige kan meemaken. Met de VMG krijg je samen met opvoeders zicht op ingrijpende gebeurtenissen waarmee het kind of gezin te maken heeft gehad. De inzichten die je verkrijgt met de VMG kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van de hulpvraag en het bepalen van vervolgstappen.
  Lees meer

Informatie

 • Begrijp je medicijn: handleiding

  Begrijp je medicijn geeft jongeren begrijpelijke en betrouwbare uitleg over veelgebruikte medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De uitleg dient als aanvulling op de bijsluiter, en gaat onder meer over de werking van de medicatie, mogelijke bijwerkingen, de beste manier om te stoppen en de gevolgen van het gebruik ervan.
  Lees meer
 • Brainwiki: website

  Brainwiki.nl is dé website voor jongeren over psychische problemen. Je vindt er wat je kunt doen als jij, een vriend of een familielid psychische problemen heeft. En hoe lotgenoten zich voelen. Alle informatie over deze problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen vind je er overzichtelijk en behapbaar op een rijtje.
  Lees meer
 • De interventiematrix: schema

  Voor tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding brengt de interventie matrix het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld.
  Lees meer

Gesprek

 • Externaliserend Gedrag: Beslisboom

  De Beslisboom Externaliserend Gedrag bestaat uit een serie vragen en een set gesprekskaarten voor professionals om specifieke informatie uit te vragen bij ouders. De gesprekskaarten helpen om over de beslisvragen in gesprek te komen met de ouders, zodat de beslisboom uiteindelijk correct ingevuld kan worden.
  Lees meer
 • Kosten-batenanalyse: vragenlijst

  Met de Kosten-batenanalyse bespreek je volgens een stappenplan de voor- en nadelen van bepaald (ongewenst) gedrag van een opvoeder of jeugdige. Het gaat om gedrag dat een opvoeder, kind of jongere wil veranderen, maar lastig vindt om te veranderen. De Kosten-batenanalyse geeft nieuwe inzichten en stimuleert tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk een gedragsverandering.
  Lees meer

Op school

 • Gedragsverwachtingen formuleren: schema

  Deze tool helpt je bij het formuleren van heldere gedragsverwachtingen richting kinderen. Als wijkteamprofessional kun je ook leraren ondersteunen bij het formuleren van gedragsverwachtingen in en rondom de klas. Als een gedragsverwachting duidelijk wordt uitgesproken, is het voor een leerling makkelijker om zich hieraan te houden. Zo werk je samen met de leraar aan een veilig schoolklimaat.
  Lees meer