Problematisch gedrag

Analyse middelengebruik jongeren: werkkaart

Deze tool helpt je om het middelengebruik van een jongere in kaart te brengen en te bepalen of er sprake is van risicovol gebruik. De werkkaart gaat in op het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren van 13 t/m 18 jaar oud. De werkkaart bestaat uit een korte vragenlijst met vragen over de omvang van het middelengebruik. Daarnaast staan er in de werkkaart een checklist en voorbeeldvragen die je helpen om op basis van vaardigheden, omgeving en motivatie van de jongere een inschatting te maken van de risico's. 

Download werkkaart

Download de werkkaart over risicovol middelengebruik onder jongeren (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Wanneer wordt het gebruik van alcohol of drugs risicovol? En hoe stel je vast of er bij een jongere sprake van is van risicovol middelengebruik? Deze tool helpt je om samen met een jongere zicht te krijgen op zijn of haar middelengebruik. Op basis van de uitkomsten stel je vast of er aanleiding is voor verdere diagnostiek en monitoring.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je deze werkkaart inzetten bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud.

Meer informatie

Meer over middelengebruik

In de richtlijn Middelengebruik lees je aanbevelingen voor de praktijk op basis van de meest recente praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en cliëntvoorkeuren. De richtlijn bevat ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders. In totaal zijn er 14 richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. Zie ook www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Bekijk het dossier Middelenmisbruik en verslaving op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?