Problematisch gedrag

CRIES-13 posttraumatische stress: stappenplan

De Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) is een korte vragenlijst voor het screenen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. De lijst bestaat uit 13 vragen en is geschikt voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Er is een versie die kinderen zelf kunnen invullen en een versie die ouders en opvoeders kunnen invullen voor hun kind.

Waar zet je deze tool voor in?

Heftige gebeurtenissen kunnen nog lang effect hebben op mensen. Het doel van de CRIES-13 is het vroegtijdig signaleren van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. Je kunt de vragenlijst afnemen met kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die een of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. De score op de vragenlijst laat zien of er aanwijzingen zijn voor posttraumatische stressklachten of een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De uitkomst kan aanleiding zijn voor verder onderzoek of behandeling.

Wie kan deze tool gebruiken?

De CRIES-13 is bruikbaar voor professionals in de jeugdhulpverlening en de jeugd-ggz. Ook verwijzers zoals huisartsen en kinderartsen kunnen de CRIES-13 gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de CRIES-13 op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?