Problematisch gedrag

De interventiematrix: schema

Voor tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding brengt de interventie matrix het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld.

Van preventie tot behandeling kan het overzicht daarnaast ingezet worden als raamwerk om lokaal aanbod waar nodig aan te vullen. Het overzicht geeft inzicht in lacunes en stimuleert om aanvullend aanbod te ontwikkelen.

Waar zet je deze tool voor in?

Deze tool is te gebruiken als je op zoek bent naar een erkende interventie op het gebied van:

  • bang tot angststoornis
  • ongezond gewicht tot overgewicht
  • experimenteren tot middelenmisbruik
  • lastig tot gedragsprobleem
  • druk kind tot ADHD
  • spijbelen tot voortijdig schoolverlaten
  • pedagogische tik tot kindermishandeling
  • dip tot depressie
  • plagen tot pesten
  • opvoedingsonzeker tot opvoedprobleem

Wie kan deze tool gebruiken?

De interventiematrix is ontwikkeld voor gemeenten, aanbieders en professionals en zal hen houvast kunnen bieden bij het kiezen van interventies.

Was deze informatie nuttig?