Problematisch gedrag

Externaliserend Gedrag: Beslisboom

De Beslisboom Externaliserend Gedrag bestaat uit een serie vragen en een set gesprekskaarten voor professionals om specifieke informatie uit te vragen bij ouders. De gesprekskaarten helpen om over de beslisvragen in gesprek te komen met de ouders, zodat je de beslisboom uiteindelijk correct ingevuld kan worden.

Na het analyseren van de situatie kunnen er specifieke besliskaarten gebruikt worden, met daarop onderdelen van effectieve hulp en specifieke interventies die het best passen bij de situatie. Ook deze besliskaarten kun je voorleggen aan ouders, zodat zij goed weten wat passende opties zijn en goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. 

Download de tool

Download de Beslisboom (PDF)

Waar zet je deze tool voor in?

Het nemen van beslissingen over passende hulp bij externaliserend gedrag is lang niet altijd eenvoudig. Uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt zelfs dat driekwart van de respondenten het gevoel heeft dat de verschillende mogelijkheden van hulp niet goed tegen elkaar afgewogen zijn (Monitor Transitie Jeugd, 2016).

De beslisboom biedt hierin behulpzame en effectieve ondersteuning. De beslisboom kan ingezet worden in om bij externaliserend gedrag een goede analyse van het probleem te maken en op basis daarvan een inschatting te maken van de best passende hulp.

Wie kan deze tool gebruiken?

De Beslisboom Externaliserend Gedrag is te gebruiken door professionals die werken met kinderen en jongeren en hun ouders.

Meer informatie

Download de handleiding voor de beslisboom en de gesprekskaarten

 

Download het overzicht van de gesprekskaarten

  • Eenshuistra, R., de Lange, M., Albrecht, G., Matthys, W., & de Castro, B. O. (2020). De Beslisboom als gids bij gedragsproblemen. Kind & Adolescent Praktijk, 19 (1), 6-13.
  • De Lange et al., (2019). Handleiding bij de Beslisboom Externaliserende Gedragsproblemen en bij de Gesprekskaarten bij de Beslisboom. Duivendrecht: PI Research.

Was deze informatie nuttig?