Problematisch gedrag

Kosten-batenanalyse: vragenlijst

Met de Kosten-batenanalyse bespreek je volgens een stappenplan de voor- en nadelen van bepaald (ongewenst) gedrag van een opvoeder of jeugdige. Doordat je start met het vragen naar voordelen, stimuleer je de ander om informatie te geven. Een kind of ouder voelt zich hierdoor serieus genomen. Na het in kaart brengen van voor- en nadelen kun je samen een waarde geven aan elk voor- en nadeel. Vervolgens bespreek je welke factoren het gedrag in stand houden en stimuleer je de opvoeder of jeugdige om na te denken over hoe je met ander, gewenst gedrag dezelfde voordelen kan behalen.

Download stappenplan

Download het stappenplan voor de Kosten- batenanalyse (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De Kosten-batenanalyse is een gesprekstechniek om (ongewenst) gedrag van opvoeders en jeugdigen op een open en veilige manier te bespreken. Het gaat om gedrag dat een opvoeder, kind of jongere wil veranderen, maar lastig vindt om te veranderen. Je kunt de Kosten-batenanalyse ook inzetten als gedrag leidt tot conflicten met de omgeving. De Kosten-batenanalyse geeft inzicht in waarom bepaald gedrag lastig te veranderen is. Dit leidt tot nieuwe inzichten en stimuleert tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk een gedragsverandering.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je de Kosten-batenanalyse inzetten bij kinderen vanaf circa 10-11 jaar, en bij volwassenen. 

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor meer informatie over trainingen op de website van PI Research of mail info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2011). ‘Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjarigen. Handleiding voor trainers.’, Duivendrecht: PI Research.
  • Haspels, M.J.G., Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., (2016). ‘Competentiegericht werken met gezinnen vanuit een sociaal wijkteam.’, Duivendrecht: PI Research. In voorbereiding.

Was deze informatie nuttig?