Problematisch gedrag

Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ): screening

De Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ) is een vragenlijst over moeilijkheden en sterke kanten van gedrag van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en jeugdigen zelf (vanaf 11 jaar). De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over gedrag. Deze vragen meten vijf begrippen:

  • emotionele problemen
  • gedragsproblemen
  • hyperactiviteit – aandachttekort
  • problemen met leeftijdsgenoten
  • prosociaal gedrag.

De scores op de vragenlijst geven informatie over het soort probleemgedrag en de ernst van het probleemgedrag. Scores berekenen kan handmatig of digitaal.

Download de Nederlandse versie van de SDQ op sdqinfo.org.

Daar vind je ook alle informatie die je nodig hebt om de uitkomsten van de vragenlijst te kunnen scoren en interpreteren.  Wil je de SDQ digitaal afnemen en scoren? Gebruik dan een vragenlijstverwerkingsprogramma zoals BergOp.

Waar zet je deze tool voor in?

Je gebruikt de SDQ voor het screenen van gedragsproblemen. Voor diagnostische doeleinden, maar ook voor het monitoren van effecten van de hulp. Bij monitoring neem je de vragenlijst op meerdere momenten af. Jeugdprofessionals kunnen de SDQ bijvoorbeeld inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie. Gebruik de SDQ vooral om een globaal beeld van het gedrag te krijgen. Als je gedragsproblemen echt wilt diagnosticeren, is aanvullend onderzoek nodig.

Wie kan deze tool gebruiken?

Professionals uit wijkteams kunnen de SDQ gebruiken als zij samen met gezinnen of leerkrachten meer willen weten over het probleemgedrag van jeugdigen.

Meer informatie

Andere vragenlijsten

Je kunt de SDQ gebruiken in combinatie met andere vragenlijsten, zoals een vragenlijst naar opvoedingsbelasting (OBVL) of een vragenlijst over gezinsfunctioneren (VGFO). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin wilt doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Werken met vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?