Problematisch gedrag

Vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen (VMG): vragenlijst

De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) is een vragenlijst met 15 vragen over belangrijke gebeurtenissen die een jeugdige kan meemaken. Ouders of opvoeders vullen de VMG in op papier of via een website. Bij elke vraag geven zij aan of een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, wanneer dit was en hoe deze ervaring voor het kind was (positief of negatief).

> Bekijk de VMG vragenlijst (PDF)

Bekijk de volgende bestanden voor meer informatie over de VMG (PDF):

De VMG is in meerdere talen beschikbaar.

Waar zet je deze tool voor in?

Met de VMG krijg je samen met opvoeders zicht op ingrijpende gebeurtenissen waarmee het kind of gezin te maken heeft gehad. Deze gebeurtenissen kunnen mogelijk een rol spelen in problematiek rond een jeugdige of gezin. Jeugdprofessionals kunnen de VMG bijvoorbeeld inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie. De inzichten die je verkrijgt met de VMG kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van de hulpvraag en het bepalen van vervolgstappen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen de VMG gebruiken wanneer zij belangrijke gebeurtenissen in het leven van een jeugdige in kaart willen brengen. Je vult de VMG in samen met de ouders of opvoeders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud.

Meer informatie

Digitaal afnemen

Wil je de VMG digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Andere vragenlijsten

Je kunt de VGFO combineren met een aantal andere vragenlijsten zoals een gedragsvragenlijst (SDQ) of een vragenlijst naar opvoedingsbelasting (OBVL). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin wilt doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?