Samenwerken in de keten

Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen essentieel. De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein. De gemeente heeft nu de regie. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker. Als jeugdprofessional in een wijkteam heb je veel contact met andere organisaties en professionals. Binnen de sector, maar ook met disciplines daarbuiten. De tools op deze pagina dragen bij aan het versterken van samenwerking.

Tip: kijk ook op wijkteamswerken.nl, de website voor iedereen die werkt in een sociaal wijkteam. Je leest er over (integrale) samenwerking, het ontwikkelen van een visie, positionering in de wijk en meer.