Samenwerken met het gezin

B-toets houding en gedrag hulpverleners: vragenlijst

Hoe ervaren opvoeders of jeugdigen het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets) is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en de jeugdige of opvoeder. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding (de bejegening) van de hulpverlener of professional. Opvoeders of jeugdigen vullen de vragenlijst in op papier of via een website.

Waar zet je deze tool voor in?

Met deze vragenlijst krijg je zicht op je eigen gedrag en houding gedurende een hulptraject. De scores maken je bewust van de manier waarop je je cliënten benadert. Je kunt de toets gebruiken om met collega’s, jeugdigen en/of opvoeders te bespreken hoe er binnen het hulptraject met elkaar wordt omgegaan. Je kunt de vragenlijst aan het einde van een traject inzetten om te evalueren, maar ook gedurende het traject, zodat je je houding en gedrag nog bij kunt sturen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je de B-toets gebruiken om met jeugdigen of opvoeders te bespreken hoe je met elkaar omgaat. Je kunt de B-toets ook inzetten voor evaluatie van een team hulpverleners, of om als team eenduidige afspraken te maken over hoe cliënten worden behandeld (bejegend).

Meer informatie

Meer over de B-toets

Wil je meer weten over de B-toets? Lees de volledige handleiding en het addendum (PDF).

Digitaal afnemen

Wil je de B-toets digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?