Samenwerken met het gezin

Concrete Aanzet tot Bewegen (CAB): werkplan

Een werkplan is een hulpmiddel voor het gestructureerd en planmatig werken aan gedragsverandering in de gezinshulpverlening en bij individuele hulp aan jongeren en kinderen. Een werkplan gebruik je voor het vastleggen en evalueren van doelen, werkpunten en concrete afspraken. Opvoeders en jeugdigen zijn zelf eigenaar van het plan. Aan werkplannen kun je een ‘Concrete Aanzet tot Bewegen’ (CAB) koppelen. Dit zijn concrete en meetbare werkafspraken die gezinsleden met elkaar en met jou maken, bedoeld om stapsgewijs te werken aan hun doelen.

Download werkplan

Download een format voor het werkplan met uitgebreide toelichting (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Werkplannen zetten opvoeders en jeugdigen aan aan to actie (beweging) ‘tussen de contactmomenten door’. Een werkplan helpt cliënten in het dagelijks leven aan de slag te laten gaan met zaken die je als hulpverlener met ze hebt besproken. Belangrijk kenmerk is dat je werkplannen opstelt samen met de opvoeder of jeugdige, in hun taal en vanuit hun eigen perspectief. Werkplannen zijn het meest effectief als gezinsleden ervaren dat het hún werkplan is. Voornemens zet je samen om in concrete en meetbare werkafspraken.

Een ander doel van het werken met werkplannen is om gezinsleden meer inzicht te geven in geboekte vooruitgang. Doordat afspraken zijn vastgelegd, onthouden opvoeders en jeugdigen beter wat er tijdens het vorige contactmoment is besproken. Het werkplan vormt een leidraad, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Werkplannen dragen bij aan het evalueren van hulp en geven opvoeders en jeugdigen inzicht in welke concrete stappen van henzelf hebben bijgedragen aan vooruitgang.

Wie kan deze tool gebruiken?

Werkplannen kunnen worden ingezet door professionals die (individueel of in groepsverband) werken met gezinnen of jeugdigen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Gezin Centraal of mail naar info@gezincentraal.nl of info@piresearch.nl.

Meer over ambulante gezinshulp en wijkzorg

  • Bolt, A (2007). ‘Het gezin centraal, handboek voor ambulante hulpverleners’ (pag. 87-98).
  • Bolt, A. & van der Zijden, Q. (2014) ‘1Gezin1Plan, handboek voor de praktijk’ (pag. 159 -185).

Meer over het begeleiden van jongeren

  • Bolt, A & van der Wekke, I. (2012). ‘Dit is mijn leven, vriend. Begeleiden van jongeren in de straatcultuur’ (pag. 99-101).

Was deze informatie nuttig?