Samenwerken met het gezin

De Bramtool: tips

De Bramtool biedt ondersteuning aan jeugdprofessionals met als doel om transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, om samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen. De tool bestaat uit twee onderdelen: een portal naar landelijk beschikbare hulpmiddelen en een reflectietool, die onder andere kan worden ingezet bij intervisie met collega’s.

Waar zet je deze tool voor in?

Deze tool is uitdrukkelijk niet bedoeld als screeningsinstrument. Het doel is verschil van inzicht met ouders en jeugdigen helder te krijgen, zodat je hierover onderbouwd met hen in gesprek kunt gaan.

Wie kan deze tool gebruiken?

Bram is een digitale ondersteuningstool bij het maken en onderbouwen van gezamenlijke beslissingen binnen de jeugd- hulpverlening. Bram helpt bij het beslissen, reflecteren en analyseren met ouders en jeugdigen.

Meer informatie

De tool is het resultaat van een drie jaar durend onderzoeksproject door de Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant

Was deze informatie nuttig?