Samenwerken met het gezin

Gestructureerd en methodisch werken: plan en tips

Als sociaal werker of hulpverlener in een wijkteam is het belangrijk dat je methodisch handelt en gestructureerd werkt. Dat  betekent dat je stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar werkt, met een concreet resultaat voor ogen. Dit hulpmiddel helpt je daarbij. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in het contact met jeugdigen en gezinsleden. De tips gaan onder andere over het gestructureerd verzamelen van informatie, het stellen van concrete doelen en het systematisch vragen van feedback aan cliënten.

Download de tool

Download het hulpmiddel voor gestructureerd en methodisch werken (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Als je als hulpverlener gestructureerd en planmatig werkt, weten jeugdigen en opvoeders beter wat er gaat gebeuren. Dit leidt tot meer actieve inzet van cliënten. Het resultaat is meer doelgerichte hulp die op koers blijft en daadwerkelijk tot verbeteringen in het leven van kinderen en gezinnen leidt.

Wie kan deze tool gebruiken?

Dit hulpmiddel is bedoeld voor sociaal werkers (waaronder hulpverleners in wijkteams) die gestructureerd en volgens een voor hun cliënten transparant en navolgbaar proces willen werken.

Meer informatie

Training en scholing

VanMontfoort geeft de training Methodisch werken aan sociale wijkteams. Bekijk het trainingsaanbod.

Meer lezen

Over het stellen en evalueren van doelen: Yperen, T. van & Steege, M. van der (2006). 'Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg.' Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP.

Was deze informatie nuttig?