Samenwerken met het gezin

Het gezinsplan: plan

Het gezinsplan is een hulpmiddel bij hulpverlening aan gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Uitgangspunt is dat alle hulp- en dienstverleners samen met gezinsleden en mensen uit het netwerk van het gezin werken aan één plan. In het gezinsplan staan de voor het gezin belangrijkste doelen. Deze gezinsdoelen zijn leidend voor het gezinsplan. Ook staat in het plan welke personen wat doen, welke hulpverlener wanneer werkt en hoe betrokkenen bereikbaar zijn.

Download de tool

Download een format voor het gezinsplan (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De belangrijkste doelstelling van het werken met het gezinsplan is het bevorderen van zelfsturing van gezinsleden. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht. Gezinsleden hebben meer zicht op de geboden hulp en zorg, de doelen en de gemaakte afspraken.

Andere doelstellingen van het gezinsplan zijn:

  • Het bevorderen van constructieve samenwerking tussen gezinsleden , hun netwerk en betrokken professionals.
  • Het maken van heldere en doelgerichte afspraken, waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Het bewaken van continuïteit, gelijkvormigheid en eenduidigheid in de hulp en zorg rond een gezin.

Wie kan deze tool gebruiken?

Bij het werken met een gezinsplan vormen gezinsleden, mensen uit hun netwerk en professionals een team. Als er meerdere hulpverleners of instanties bij een gezin zijn betrokken, en opvoeders de zorg zelf niet kunnen coördineren, ondersteunt een van de professionals hen hierbij. Deze professional wordt tijdelijk ‘zorgcoördinator’. Iedere zorgverlener die te maken heeft met het gezin kan deze rol vervullen. In veel gevallen nemen ambulante hulpverleners uit buurt- en wijkteams deze rol op zich, omdat zij vaak veel contact hebben met het gezin. Bij voorkeur vraagt het gezin zelf aan een hulpverlener naar keuze of deze hun zorgcoördinator wil worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Gezin Centraal of Partners in Jeugdbeleid. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@piresearch.nl

Meer over 1Gezin1Plan

Bolt, A. & van der Zijden, Q. (2014) ‘1Gezin1Plan, handboek voor de praktijk’ (pag. 159 -185).

Was deze informatie nuttig?