Samenwerken met het gezin

Samen1plan: online samenwerkingstool

Samen1Plan is een online platform voor hulpverleningstrajecten waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Het plan helpt om effectief en integraal samen te werken rond gezinnen, jeugdigen of opvoeders en hun sociale netwerk. Op Samen1Plan.nl staat de jeugdige of het gezin centraal. In de beveiligde omgeving delen verschillende betrokkenen hun informatie. Op deze manier zijn jeugdigen, opvoeders, het sociale netwerk en hulpverleners altijd eenvoudig op de hoogte van de actuele voortgang en het behandelplan.

Waar zet je deze tool voor in?

Het doel van Samen1Plan is om de samenwerking tussen verschillende hulpverleners en cliënten makkelijker en effectiever te laten verlopen. Ook zorgt Samen1Plan ervoor dat jeugdigen, gezinnen en hun sociale netwerk actief worden betrokken bij het hulpverleningstraject. Samen1Plan maakt de rollen van alle betrokkenen inzichtelijk en stelt de voortgang op het gezamenlijke plan centraal. Hierdoor verlopen zorgtrajecten beter en efficiënter.

Wie kan deze tool gebruiken?

Samen1Plan.nl richt zich op trajecten waarbij hulpverleners van meerdere instanties betrokken zijn. Vaak gaat het om hulpverlening aan jeugdigen met complexe (psychiatrische) problematiek of multiprobleemgezinnen. Samen1Plan blijkt echter ook goed inzetbaar in andere contexten, zoals in de samenwerking tussen ouders, kind, leerkracht en hulpverlener.

Meer informatie

Bekijk op Samen1Plan.nl ook de methodiekhandleiding, filosofie en praktijkvoorbeelden.

Was deze informatie nuttig?