Samenwerken met het gezin

Stigmatiseren kun je afleren: flyer

Werk je met kinderen en jongeren met psychische problemen? Dan komt deze bijsluiter goed van pas. Onderzoek laat zien dat de relatie tussen jou als hulpverlener en degene die je begeleidt of behandelt grote invloed heeft op het resultaat. Wanneer een kind of jongere zich gezien voelt, en niet gestigmatiseerd, ben je succesvoller. Hoe doe je dat? In deze bijsluiter vertellen jongeren zelf over hun ervaringen met stigmatisering en wat jij als hulpverlener kunt doen om dit te voorkomen.

Download flyer

Download flyer 'Stigmatiseren kun je afleren' (PDF)

Waar zet je deze tool voor in?

Stigma hangt samen met stereotyperen, aannames doen en in hokjes denken. Menselijke processen die zich vaak onbewust afspelen. Dat neemt niet weg dat stigma grote gevolgen kan hebben op emotioneel, cognitief, gedragsmatig en sociaal gebied. Stigma kan bijvoorbeeld leiden tot eenzaamheid, en jongeren kunnen de negatieve associaties die samenhangen met hun kwetsbaarheid op zichzelf gaan toepassen. Ook binnen de jeugdhulp komen aannames en stereotypen voor.

Het goede nieuws: je kunt altijd iets doen om stigma tegen te gaan en een jongere te helpen. De bijsluiter helpt jou als professional om openheid te creëren. Wees je bewust van stigma in je behandel- of begeleidingstraject, en van je eigen rol daarin als hulpverlener. De belangrijkste boodschap van jongeren: 'Ook al kun je me niet helpen met de behandeling, je kunt me altijd helpen door ervoor te zorgen dat ik me gezien voel, bij me te blijven als het slecht gaat en me als volwaardig mens te zien.'

Wie kan deze tool gebruiken?

De bijsluiter is geschikt voor professionals die met kinderen en jongeren werken met psychische kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld in het wijkteam, op school of in de jeugd-ggz.

Meer informatie

De bijsluiter Stigmatiseren kun je afleren is onderdeel van het kennisdossier Destigmatisering, ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en de NJR. In dit dossier vind je naast een video van jongeren meer informatie over (zelf)stigma en de gevolgen ervan.

 

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Charlotte van 't Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Was deze informatie nuttig?