Seks en Relaties

Relaties en seksualiteit spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. In die ontwikkeling kunnen problemen ontstaan. Jongeren hebben bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, moeite met het stellen van grenzen of hechtingsproblemen. Ze belanden daardoor in ongelijkwaardige relaties, of vertonen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als jeugdprofessional help je jongeren bij het ontwikkelen van een gezonde houding ten opzichte van seks en relaties en ondersteun je ouders in de seksuele opvoeding.

Informatie

 • Huwelijksdwang: factsheet

  In Nederland is iemand dwingen tot een huwelijk strafbaar. Vanaf 5 december 2015 geldt er bovendien een nieuwe wet tegen huwelijksdwang. Je kunt deze factsheet gebruiken om in korte tijd kennis op te doen over de problematiek, de Nederlandse aanpak en wetgeving rondom huwelijksdwang. Je leert signalen van mogelijke onvrijwillige partnerkeuze herkennen, zodat je alert en deskundig kunt handelen.
  Lees meer
 • Seksuele ontwikkeling en opvoeding: brochure

  Deze brochures bieden ouders en opvoeders informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. De brochures geven opvoeders tips voor het begeleiden van kinderen en jongeren in hun seksuele ontwikkeling. Er zijn brochures voor jeugdigen in verschillende leeftijdsfasen. De brochures zijn ook bruikbaar voor (jeugd)professionals.
  Lees meer
 • Shame Sexting

  Jongeren met een migratieachtergrond lopen extra risico’s op shame sexting, maar ook daarna. Praten met (hun) ouders over (shame) sexting vraagt van sociaal professionals knowhow en een culturele en religieuze sensitiviteit.
  Lees meer

Gesprek

 • Seksuele diversiteit en genderidentiteit: tips

  Deze tool biedt informatie en tips voor het ondersteunen van jeugdigen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender gevoelens. Welke vragen stel je? Waar moet je op letten? Dat lees je in deze tool. Ook vind je verwijzingen naar publicaties en relevante websites.
  Lees meer

Signalering

 • Slachtoffers loverboys: stappenplan

  In deze handreiking lees je in vijf stappen wat je moet doen als je vermoedt dat een meisje slachtoffer is van een loverboy. De handreiking gaat in op het verzamelen van informatie, het bespreken van signalen met het (vermoedelijke of potentiële) slachtoffer en het zetten van de vervolgstappen.
  Lees meer
 • Vlaggensysteem seksuele opvoeding: brochure

  ‘Over de grens?’ is een gids die ouders en professionals ondersteunt om kinderen en jongeren meer te leren over seks, relaties en grenzen. Je kunt als professional de oudergids inzetten wanneer je je zorgen maakt over seksueel gedrag bij kinderen of jongeren. De gids is onderdeel van het Vlaggensysteem. Spelregels helpen om het gedrag te beoordelen. Op basis van zes spelregels geeft de ouder het gedrag een vlag. Bij elke vlag staat een advies voor een pedagogische reactie beschreven.
  Lees meer