Seks en Relaties

Factsheet: handvatten voor het herkennen van pro-ana coaches

Deze factsheet helpt professionals die werken met jongeren met eetproblemen. Het doel: bewustzijn creëren over pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. Een deel van deze coaches is eigenlijk uit op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs op seksueel misbruik van de jongere met anorexia. In deze factsheet vind je concrete handvatten voor hoe je met jongeren met eetproblemen in gesprek gaat over hun online leven, en hoe je als professional met zorgelijke signalen kunt omgaan.

Waar zet je deze tool voor in?

Uit onderzoek is gebleken dat pro-ana coaches vaak dezelfde stappen volgen. Deze factsheet biedt concrete handvatten om dit soort coaches en hun werkwijze te herkennen. Ook staan er tips in om open met jongeren in gesprek te gaan over hun online leven en sociale mediagebruik. Hoe signaleer je of een jongere mogelijk contact heeft met een pro-ana coach? En welke stappen kun je nemen als je zorgelijke signalen opvangt, en misschien vermoedt (of bewijs vindt) dat er sprake is van een zedendelict?

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze tool is geschikt voor professionals in de jeugdhulp en de jeugd-ggz die werken met jongeren met eetproblemen. Van preventieve tot zeer specialistische hulp.

Meer informatie

Je vindt de factsheet via www.kenniscentrum-kjp.nl/pro-ana.

 

Als aanvulling op de factsheet vind je hier ook een handreiking die professionals helpt om jongeren met een eetstoornis te ondersteunen als zij (mogelijk) in contact zijn met een pro-ana coach. De handreiking geeft meer verdieping op de onderwerpen die vindbaar zijn op de factsheet.

 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde de factsheet en handreiking samen met een uitgebreide klankbordgroep en als onderdeel van de actieagenda ‘pro-ana: positieve steun bij eetstoornissen’ van het ministerie van VWS.

 

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Charlotte van 't Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Was deze informatie nuttig?