Seks en Relaties

Huwelijksdwang: toolkit

In de toolkit Huwelijksdwang vind je uitgebreide informatie en verschillende hulpmiddelen over Huwelijksdwang. De toolkit besteedt onder meer aandacht aan het signaleren, het aangaan van gesprekken met betrokkenen en het opstellen van een noodplan.

De toolkit bestaat uit verschillende onderdelen. Bekijk het overzicht van tools op de website Huiselijk Geweld.

Waar zet je deze tool voor in?

Deze toolkit leert je meer over huwelijksdwang en helpt je correct te handelen als je vermoedt of weet dat een jongere slachtoffer is (of dreigt te worden) van huwelijksdwang of achterlating in het land van herkomst (van de ouders).

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze toolkit is bruikbaar voor alle professionals die werken met jongeren, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam of jeugdteam.

Meer informatie

Meer over huwelijksdwang

Training en scholing

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet voor professionals de e-learningmodule Huwelijksdwang ontwikkelen door Fier en Augeo Foundation. Lees meer over de e-learning-module Huwelijksdwang.

Informatie voor jongeren

Jongeren kunnen voor informatie terecht op:
• www.trouwentegenjewil.nl
• www.yourright2choose.nl

Was deze informatie nuttig?