Seks en Relaties

Seksuele diversiteit en genderidentiteit: tips

Deze tool biedt informatie en tips voor het ondersteunen van jeugdigen met lesbische, ho-moseksuele, biseksuele of transgender gevoelens. Welke vragen stel je? Waar moet je op letten? Dat lees je in deze tool. Ook vind je verwijzingen naar publicaties en relevante websites.

Download de tool

Download ‘Aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-jongeren' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Deze tool ondersteunt je bij het bespreken van seksuele diversiteit en genderidentiteit met jongeren. Je kunt de tool gebruiken in individuele gesprekken, maar ook in groepsgesprekken.

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool is bedoeld voor jeugdwerkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en wijkteamleden. Ook ouders, docenten, leerlingbegeleiders en mentoren kunnen de tool gebruiken.

Was deze informatie nuttig?