Seks en Relaties

Slachtoffers loverboys: stappenplan

In deze handreiking lees je in vijf stappen wat je moet doen als je vermoedt dat een meisje slachtoffer is van een loverboy. De handreiking gaat in op het verzamelen van informatie, het bespreken van signalen met het (vermoedelijke of potentiële) slachtoffer en het zetten van de vervolgstappen.
 

Download handreiking

Download de handreiking met stappenplan voor het signaleren van slachtoffers van loverboys uit 2017 (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Voor de veiligheid van (mogelijke) slachtoffers van loverboys is het van groot belang dat signalen tijdig worden herkend. Dit stappenplan helpt je bij het verzamelen, beoordelen en bespreekbaar maken van signalen van (vermoedelijke en potentiële) slachtoffers van loverboys. Ook legt de handreiking uit welke vervolgstappen je kunt zetten om slachtoffers de beste hulp en zorg te bieden. Deze handreiking richt zich zowel op professionals in de jeugdzorg, jeugd-lvb en jeugd-gzz en
op professionals die vanuit wijkteams werken.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het stappenplan is bestemd voor gebruik bij meisjes van 12 tot 23 jaar waarbij het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn van een loverboy. Het stappenplan is primair geschreven voor meisjes die al professionele zorg ontvangen, bijvoorbeeld via pleegzorg, residentiele zorg, in de LVB-sector of in de jeugdgevangenis. Het stappenplan is echter ook te gebruiken wanneer de jeugdige nog thuis woont of bijvoorbeeld onder toezicht staat en ambulante zorg ontvangt.

Het stappenplan is een hulpmiddel voor hbo-opgeleide professionals, werkzaam in de zorg voor jeugd. Het is van belang dat je basiskennis hebt over signalen van en risicofactoren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie

Andere hulpmiddelen

De handreiking is één van de producten ontwikkeld door de commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' (commissie Azough). Bekijk het overzicht van hulpmiddelen.

Meer over slachtoffers loverboys

Lees meer over slachtoffers van loverboys/mensenhandel in het dossier van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?