Seks en Relaties

Vlaggensysteem seksuele opvoeding: brochure

‘Over de grens?’ is een gids die ouders ondersteunt om kinderen en jongeren meer te leren over seks, relaties en grenzen. De gids is onderdeel van het Vlaggensysteem. Spelregels helpen ouders om het gedrag te beoordelen;

 • is er wederzijdse toestemming?
 • is er sprake van vrijwilligheid?
 • is er sprake van gelijkwaardigheid?
 • past het gedrag bij de leeftijd of ontwikkeling?
 • past het gedrag in de context?
 • is er sprake van zelfrespect?

Op basis van deze zes spelregels geeft de ouder het gedrag een vlag: van acceptabel (groene vlag) tot zeer ernstig grensoverschrijdend (zwarte vlag). Bij elke vlag staat een advies voor een pedagogische reactie beschreven.

Download oudergids

Download de oudergids 'Over de grens' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de oudergids inzetten wanneer je je zorgen maakt over seksueel gedrag bij kinderen of jongeren. De gids biedt handvatten om:

 • (on)gezond seksueel gedrag te signaleren
 • (on)gezond seksueel gedrag te beoordelen
 • (on)gezond seksueel gedrag bespreekbaar te maken
 • pedagogisch adequaat te reageren op (on)gezond seksueel gedrag.

Zo ondersteun je kinderen en jongeren bij het stellen van grenzen en het respecteren van de grenzen van een ander.

Wie kan deze tool gebruiken?

 • Ouders en opvoeders
 • Jongeren
 • Eerstelijns-professionals als groepswerkers, wijkteammedewerkers en docenten

Meer informatie

De gids is gebaseerd op het Vlaggensysteem, een pedagogische interventie ontwikkeld door Sensoa en Movisie. Het Vlaggensysteem bestaat uit:

 • Instrumentarium (criteria, richtlijnen en casuïstiek).

Meer over seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Factsheet Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren.
 • Artikel 'Sexting: waar ligt de grens?'
 • Frans & Franck, 'Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren', 4e druk, 2014.

Was deze informatie nuttig?