Seks & Relaties

Brochure ‘Seks: waar ligt de grens?’

Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen meer risico slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe denken jongeren met een beperking hier zelf over? En welke tips geven ze aan leeftijdgenoten om goed of beter om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk en beeldvorming? In deze brochure vind je een samenvatting van een onderzoek naar wat jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar of juist weerbaar maakt als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en gesprekken met jongeren en docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs.

Download brochure

Download brochure 'Seks: waar ligt de grens?' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

‘Seks: waar ligt de grens?’ geeft meer inzicht in risicofactoren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Wat maakt deze jongeren extra kwetsbaar? En hoe kun je deze jongeren juist helpen weerbaarder te worden?

Wie kan deze tool gebruiken?

De brochure is geschreven voor professionals die te maken hebben met jongeren met een lichte verstandelijke beperking, bijvoorbeeld vanuit wijkteams of het (praktijk-)onderwijs.

Meer informatie

Het oorspronkelijke onderzoeksverslag is op te vragen bij Movisie via info@movisie.nl.