Gesprek

Gesprek

 • Wijkteamtrajectkaarten. Welke hulp kan een wijkteam bieden? Van aanmelding tot ondersteuningsplan

  Met de tool wijkteamtrajectkaaren leg je aan de hand van plaatjes eenvoudig uit welke hulp je als wijkteam kunt bieden.
  Lees meer
 • Aansluiten bij een LVB... (hoe) doe jij dat?

  Mensen met een LVB hebben behoefte aan een houding en manier van communiceren die aansluit bij de kenmerken van hun beperking. Onze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en geeft links naar verdieping. De inhoud varieert van algemene gesprekstips tot suggesties voor het aanpassen van interventies.
  Lees meer
 • B-toets houding en gedrag hulpverleners: vragenlijst

  Hoe ervaren opvoeders of jeugdigen het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets) is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en de jeugdige of opvoeder. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding (de bejegening) van de hulpverlener of professional.
  Lees meer
 • Beeldverhalen als ondersteuning bij het geven van uitleg aan mensen met een LVB

  Dit is een verzameling producten waarin het beeld leidend is, om te gebruiken als ondersteuning bij het geven van uitleg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Over gezondheid, psychische problematiek en methodes om een eigen beeldverhaal te maken. Dit kunnen animaties, brochures met afbeeldingen en slechts enkele zinnen tekst, vertelplaten of video’s zijn.
  Lees meer
 • Drie-dimensiemodel gevoelige onderwerpen: tips

  Het Drie-dimensiemodel is een gesprekstechniek waarmee je lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt. Je start het gesprek vanuit een maatschappelijke context. Pas daarna richt je het gesprek specifieker op de individuele of relationele context. Doordat je kunt schakelen tussen de verschillende dimensies ontstaat een veilige sfeer en voorkom je dat een gesprek vastloopt.
  Lees meer
 • Externaliserend Gedrag: Beslisboom

  De Beslisboom Externaliserend Gedrag bestaat uit een serie vragen en een set gesprekskaarten voor professionals om specifieke informatie uit te vragen bij ouders. De gesprekskaarten helpen om over de beslisvragen in gesprek te komen met de ouders, zodat de beslisboom uiteindelijk correct ingevuld kan worden.
  Lees meer
 • Gedragsverandering: positieve interactie

  De gesprekstechniek ‘inzoomen op positieve interactie’ stelt niet de problemen binnen het gezin, maar positieve gebeurtenissen centraal. Door samen met het gezin ‘in te zoomen’ op situaties die zij als positief hebben ervaren, help je hen beter omgaan met problematische situaties. Zo maak je ouders, kinderen en jongeren bewust van effectieve vaardigheden en de invloed van gedrag.
  Lees meer
 • Handout 'In gesprek over eenzaamheid'

  De handout ‘In gesprek over eenzaamheid’ laat zien welke aspecten je aan de orde kunt stellen tijdens een gesprek over eenzaamheid. Het biedt handvatten om eenzaamheid bespreekbaar te maken én om de mogelijkheden te verkennen om de situatie te verbeteren. Je vormt je een beeld over hoe je het gesprek aangaat en welke vragen je kunt stellen.
  Lees meer
 • Hoe was jouw dag online?

  Deze tool bevat concrete gesprekstips aangevuld met linkjes naar meer informatie. De gespreksleidraad biedt houvast in een gesprek en biedt ruimte voor notities. De oplegger geeft een laagdrempelige toelichting op de urgentie van het onderwerp.
  Lees meer
 • Kosten-batenanalyse: vragenlijst

  Met de Kosten-batenanalyse bespreek je volgens een stappenplan de voor- en nadelen van bepaald (ongewenst) gedrag van een opvoeder of jeugdige. Het gaat om gedrag dat een opvoeder, kind of jongere wil veranderen, maar lastig vindt om te veranderen. De Kosten-batenanalyse geeft nieuwe inzichten en stimuleert tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk een gedragsverandering.
  Lees meer
 • Praten over huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Deze brochure biedt informatie over huiselijk geweld.
  Lees meer
 • Praten over veiligheid met opvoeder en kind: tips

  Door een gesprek te voeren over zorgen over veiligheid, kun je kinderen, jongeren en opvoeders helpen. Zo’n gesprek vergt een goede voorbereiding, met een helder doel voor ogen. In deze tool vind je tips en aandachtpunten voor de gespreksvoering, voorbeeldvragen voor verschillende fasen en onderwerpen tijdens gesprekken met kinderen en opvoeders.
  Lees meer
 • Seksuele diversiteit en genderidentiteit: tips

  Deze tool biedt informatie en tips voor het ondersteunen van jeugdigen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender gevoelens. Welke vragen stel je? Waar moet je op letten? Dat lees je in deze tool. Ook vind je verwijzingen naar publicaties en relevante websites.
  Lees meer
 • Vierkolommenmodel voor netwerkgerichte gespreksvoering: werkvorm

  Het vierkolommenmodel is een werkvorm die je ondersteunt bij het gestructureerd bespreken en analyseren van het sociale netwerk van een gezin of individuele cliënt. Met behulp van oplossingsgerichte vragen inventariseer je samen met je cliënt(en) aanwezige of mogelijke sociale steun op basis van een specifieke hulpvraag of doelstelling. Het model helpt cliënten om hun sociale netwerk uit te breiden, te versterken en te mobiliseren.
  Lees meer
 • Voorbeeldvragen netwerkgerichte gespreksvoering: werkvorm

  In deze tool staan voorbeeldvragen over het sociale netwerk van gezinnen. Deze voorbeeldvragen kun je stellen als je met cliënten in gesprek gaat over hun sociale netwerk, en hoe zij de relaties met mensen uit hun netwerk ervaren. Deze vragen zijn niet allesomvattend, maar inspireren je om bewuster en doelgerichter met cliënten te praten over hun sociale netwerk.
  Lees meer
 • Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat: praatplaat

  De tekeningen en vragen op de praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat', geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. De Praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen.
  Lees meer