Informatie

Opvoeden is voor ouders en andere (beroeps)opvoeders niet altijd gemakkelijk. Opvoeders kunnen bij het wijkteam aankloppen met vragen over de opvoeding. Als jeugdprofessional in een wijkteam geef je advies en hulp bij positief opvoeden, het verminderen van ongewenst gedrag, het negeren van gedrag en het leren onderhandelen met pubers. Ouders zoeken vaak een luisterend oor en praktische informatie en technieken waarmee ze aan de slag kunnen.

Informatie

 • Prijzen en belonen van gewenst gedrag: hand-out

  In deze hand-out worden twee verschillende manieren beschreven om gewenst gedrag aan te moedigen: prijzen en belonen. Jeugdprofessionals kunnen deze tool gebruiken bij de begeleiding van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Er wordt toegelicht waarom aanmoedigen van gewenst gedrag zo belangrijk is en wat effectieve kenmerken zijn. Tevens worden voorbeelden gegeven van goede manieren om te prijzen en te belonen.
  Lees meer
 • Privacy App voor jeugdprofessionals

  In deze app staat algemene informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De bedoeling van de app is om jongeren en hulpverleners te ondersteunen bij vragen die zij hebben over privacy.
  Lees meer
 • Seksuele ontwikkeling en opvoeding: brochure

  Deze brochures bieden ouders en opvoeders informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. De brochures geven opvoeders tips voor het begeleiden van kinderen en jongeren in hun seksuele ontwikkeling. Er zijn brochures voor jeugdigen in verschillende leeftijdsfasen. De brochures zijn ook bruikbaar voor (jeugd)professionals.
  Lees meer
 • Shame Sexting

  Meiden met een migratieachtergrond die slachtoffer zijn van shame sexting, lopen ook risico op eergerelateerd geweld. Praten met (hun) ouders over (shame) sexting vraagt van sociaal professionals knowhow en een culturele en religieuze sensitiviteit.
  Lees meer
 • Slachtofferhulp - Aangifte doen

  Hoe kun je iemand helpen een weloverwogen beslissing te maken om wel of geen aangifte te doen. Ondanks dat je als professional misschien vindt dat de persoon in kwestie het beste aangifte kan doen, is deze beslissing aan die persoon zelf. Deze tool geeft je handvatten om met de persoon in gesprek te gaan.
  Lees meer
 • Stappen van de meldcode

  Als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling, ga je te werk volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de meldcode helpen je bij het doorlopen van het hele proces, van signalering tot het besluit een melding te doen. Bij het doorlopen van de meldcode moet je overwegingen en beslissingen goed vastleggen. Aan de hand van dit stappenplan kun je dit goed doen.
  Lees meer
 • Steun voor weeskinderen: checklist

  Deze handreiking helpt je bij het bieden van de juiste steun aan weeskinderen. In de handreiking staan belangrijke uitgangspunten, een netwerkschema met betrokken partijen en concrete adviezen voor het omgaan met kinderen die een of beide ouders zijn verloren. Er is een speciale checklist voor professionals in wijkteams of CJG's. Deze checklist gaat in op wat jij kunt betekenen voor het kind, de overgebleven ouder, voogd of pleegouder en de bondgenoot van het kind.
  Lees meer
 • Stigmatiseren kun je afleren: flyer

  Werk je met kinderen en jongeren met psychische problemen? Dan komt deze bijsluiter goed van pas. Onderzoek laat zien dat de relatie tussen jou als hulpverlener en degene die je begeleidt of behandelt grote invloed heeft op het resultaat. Wanneer een kind of jongere zich gezien voelt, en niet gestigmatiseerd, ben je succesvoller.
  Lees meer
 • Veiligheidsbox: infobox

  Deze infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten, waarmee inhoudelijk invulling kan worden geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader veiligheid.
  Lees meer