Inventarisatie

Opvoeden is voor ouders en andere (beroeps)opvoeders niet altijd gemakkelijk. Opvoeders kunnen bij het wijkteam aankloppen met vragen over de opvoeding. Als jeugdprofessional in een wijkteam geef je advies en hulp bij positief opvoeden, het verminderen van ongewenst gedrag, het negeren van gedrag en het leren onderhandelen met pubers. Ouders zoeken vaak een luisterend oor en praktische informatie en technieken waarmee ze aan de slag kunnen.

Inventarisatie

 • Herkennen gevolgen en signalen KOPP: werkkaart

  Opgroeien met ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is belangrijk om kinderen en gezinnen met een verhoogd risico vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. Je kunt deze tool inzetten als je vermoedt of weet dat ouders of opvoeders psychische problemen en/of verslavingsproblemen hebben. Deze werkkaart helpt je gevolgen en signalen te herkennen bij kinderen en jongeren.
  Lees meer
 • 'De viervensters' situatie gezin: analysemodel

  ‘De viervensters’ is een analysemodel voor professionals om de situatie in een gezin of rond een kind in kaart te brengen. Met dit model kijk je vanuit vier 'vensters' naar de situatie van een jeugdige of gezin. Het model helpt je om beschikbare informatie te ordenen, te analyseren, te wegen en de volgende stappen te bepalen.
  Lees meer
 • Bolletjesschema netwerk: schema

  Het inzichtelijk maken van het sociale netwerk is een belangrijke eerste stap voor het versterken van het netwerk. Het Bolletjesschema is een hulpmiddel om hun netwerk rond jongeren samen met hen in kaart te brengen. Met behulp van ‘bolletjes’ op een groot vel papier inventariseer je met de jongere welke mensen zij kennen, hoe belangrijk ze zijn en hoe dichtbij ze staan.
  Lees meer
 • Ecogram sociaal netwerk: schema

  In een ecogram breng je de omvang en kwaliteit van het sociale netwerk van een kind, jongere of opvoeder in beeld. Het biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten in het leven van de cliënt. Met symbolen maak je in het ecogram de aard van de relatie zichtbaar. Daarmee laat het ecogram ook zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn in de omgeving van de jeugdige en opvoeder.
  Lees meer
 • EMPO 3.1 eigen kracht ouders en jongeren: vragenlijst

  De EMPO is een hulpmiddel om samen met jongeren en ouders zicht en grip te krijgen op hun eigen kracht. Er is een vragenlijst voor ouders en een vragenlijst voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar. De EMPO voor ouders bestaat uit 12 vragen en meet de eigen kracht van ouders in de opvoeding van hun kind. De EMPO voor jongeren bestaat uit 14 vragen en meet de eigen kracht van jongeren aan de hand van het eigen gevoel van controle en het kritisch bewustzijn.
  Lees meer
 • Genogram generaties en familiebanden: schema

  In een genogram breng je familiebanden in kaart. Het is een stamboom waarin je generaties, relaties en belangrijke familiegebeurtenissen zichtbaar maakt. Samen met een opvoeder, jeugdige of familielid een genogram maken biedt professionals een opening voor gesprekken over iemands geschiedenis.
  Lees meer
 • Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

  Instrument dat je helpt bij het concretiseren van signalen over huiselijk geweld en kindermishandeling in een specifieke casus, of je nu werkt met baby’s, jongeren, gezinnen, ouderen of te maken hebt met een specifieke vorm van geweld of groep.
  Lees meer
 • Kwaliteiten en Kansen: stappenplan

  Met de oefening Kwaliteiten en Kansen bespreek je samen met een opvoeder of jeugdige wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Dat doe je op een speelse en visuele manier. Je betrekt mensen uit het sociale netwerk, en vraagt hen ook om kwaliteiten en kansen van de jeugdige of opvoeder te benoemen. Hiermee ondersteun je hen bij het zelf opstellen van doelen.
  Lees meer
 • LIRIK risico kindermishandeling: checklist

  De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist die je op een systematische manier helpt te beoordelen of een kind of jongere thuis veilig is, nu en in de toekomst. Je maakt je inschatting op basis van informatie over signalen, risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling.
  Lees meer
 • Op weg naar vitaliteit mantelzorgers: werkvorm

  Met de tool ‘Op weg naar vitaliteit’ kun je op een creatieve manier reflecteren op mantelzorg. Zogeheten ‘vitaliteitskaarten’ geven jou en de mantelzorgers meer zicht op de (over)belasting die zij ervaren. Dankzij de oefeningen krijgen mantelzorgers nieuwe inzichten en ideeën over wat voor hen belangrijk is om vitaal te blijven.
  Lees meer
 • Opvoedingsbelasting (OVBL): vragenlijst

  De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) is een vragenlijst met 34 vragen over stress die ouders en opvoeders kunnen ervaren bij het opvoeden. Met de scores op de OBVL krijg je samen met opvoeders zicht op problemen met opvoeding of ervaren opvoedingsbelasting. Je kunt de OBVL gebruiken voor het screenen van opvoedingsbelasting, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp.
  Lees meer
 • Opvoedingsbelasting kort (OBVL-K): vragenlijst

  De Opvoedingsbelastingvragenlijst-Kort (OBVL-K) is een korte vragenlijst met 10 vragen over stress die ouders en opvoeders kunnen ervaren bij het opvoeden. Met de scores op de OBVL krijg je samen met opvoeders zicht op de ervaren opvoedingsbelasting. Je kunt de OBVL-K gebruiken voor het screenen van opvoedingsbelasting, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp.
  Lees meer
 • Questions Zelfregie (QueZ): vragenlijst

  QueZ is een instrument om de eigen regie van mensen te bespreken. QueZ bestaat uit voorbeeldvragen die horen bij vier elementen: eigenaarschap, motivatie, kracht en contacten. Er zijn twee soorten vragen: vragen om de eigen regie te bespreken met de cliënt en zijn omgeving, en reflectievragen voor professionals en vrijwilligers. De reflectievragen kun je gebruiken bij intervisie en in casuïstiekbesprekingen.
  Lees meer
 • Schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie

  Het schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie geeft een overzicht van belangrijke aspecten in de biologische, psychische en sociale ontwikkeling van een kind. De ontwikkeling van het kind wordt in het schema afgezet tegen de interactie met de omgeving. Professionals kunnen aan de hand van het schema samen met opvoeders en jeugdigen bespreken wat er normaliter te verwachten valt in de ontwikkeling van een kind of jongere, en waar zij op kunnen anticiperen.
  Lees meer
 • Slachtofferhulp Signalenwijzer

  Deze signalenwijzer geeft een overzicht van de acties om te ondernemen bij een vermoeden dat er meer aan de hand is bij een persoon of een gezin.
  Lees meer
 • Sociale netwerk jongeren in kaart brengen: werkvorm

  Met het ‘Werkblad systeem in kaart brengen’ kun je het sociale netwerk van jongeren in kaart brengen.
  Lees meer
 • Vragenlijst gezinsfunctioneren volgens opvoeders (VGFO): vragenlijst

  De Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO) is een vragenlijst met 28 vragen over het functioneren van het gezin en de gezinsleden vanuit het perspectief van de ouders of opvoeders. Je kunt de VGFO gebruiken voor het screenen van het gezinsfunctioneren, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp.
  Lees meer
 • Vragenlijst opvoedgedrag ouders en opvoeders (VSOG): vragenlijst

  De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is een vragenlijst met 25 vragen die gaan over de manier waarop ouders en opvoeders opvoeden. De vragen gaan in op onderwerpen als belonen, straffen, het aanleren van regels en positieve betrokkenheid van ouders. Je kunt de VSOG gebruiken voor het screenen van opvoedgedrag, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp.
  Lees meer
 • Weekkaart: stappenplan

  De Weekkaart is een hulpmiddel waarmee je in korte tijd informatie verzamelt over het dagelijks leven van een opvoeder of jeugdige. Je begint met de dag van gisteren en bespreekt van ’s ochtends tot ’s avonds het verloop van de dag. Tijdens het doornemen van de dag vraag je door op relevante zaken zoals de mate van inspanning, tevredenheid en contact met anderen.
  Lees meer
 • Werken met de schaalvraag: tips

  Dit hulpmiddel geeft uitleg over het inzetten van schaalvragen in gesprekken met opvoeders, kinderen of jongeren. Met behulp van schaalvragen maak je opvoeders of jeugdigen bewust van al geboekte vooruitgang en bekijk je wat er nodig is voor een volgende stap richting de gewenste situatie. De opvoeder of jeugdige geeft op een schaal van 0 tot 10 aan met welk cijfer hij de bestaande situatie waardeert. Dit cijfer is het uitgangspunt voor een gesprek.
  Lees meer