Op school

Wanneer gaat ‘normaal’ lastig gedrag over in problematisch gedrag? Wanneer je in een wijkteam werkt, krijg je met kinderen in veel verschillende leeftijdsfasen te maken. Driftig of ongehoorzaam zijn is soms heel normaal. Het is belangrijk te weten welk gedrag onder de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren valt, en past bij hun leeftijd. Het screenen op gedragsproblemen in de puberteit is belangrijk, omdat dit een belangrijke voorspellende factor is voor later partnergeweld. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont, kun je opvoeders ondersteunen met behulp van de juiste technieken en interventies.

Op school

  • Gedragsverwachtingen formuleren: schema

    Deze tool helpt je bij het formuleren van heldere gedragsverwachtingen richting kinderen. Als wijkteamprofessional kun je ook leraren ondersteunen bij het formuleren van gedragsverwachtingen in en rondom de klas. Als een gedragsverwachting duidelijk wordt uitgesproken, is het voor een leerling makkelijker om zich hieraan te houden. Zo werk je samen met de leraar aan een veilig schoolklimaat.
    Lees meer