Screening

Wanneer gaat ‘normaal’ lastig gedrag over in problematisch gedrag? Wanneer je in een wijkteam werkt, krijg je met kinderen in veel verschillende leeftijdsfasen te maken. Driftig of ongehoorzaam zijn is soms heel normaal. Het is belangrijk te weten welk gedrag onder de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren valt, en past bij hun leeftijd. Het screenen op gedragsproblemen in de puberteit is belangrijk, omdat dit een belangrijke voorspellende factor is voor later partnergeweld. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont, kun je opvoeders ondersteunen met behulp van de juiste technieken en interventies.

Screening

 • Analyse middelengebruik jongeren: werkkaart

  Deze tool helpt je om het middelengebruik van een jongere in kaart te brengen en te bepalen of er sprake is van risicovol gebruik. De werkkaart bestaat uit een korte vragenlijst met vragen over de omvang van het middelengebruik. Daarnaast staan er in de werkkaart een checklist en voorbeeldvragen die je helpen om op basis van vaardigheden, omgeving en motivatie van de jongere een inschatting te maken van de risico's.
  Lees meer
 • Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen (BSA): screening

  De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is een screeningsinstrument voor het in kaart brengen van het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren. Er bestaan twee versies: de BSA-k voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen en de BSA-j voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgerond. Beide versies bevatten 18 vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen.
  Lees meer
 • CRIES-13 posttraumatische stress: stappenplan

  De Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) is een korte vragenlijst voor het screenen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. De lijst bestaat uit 13 vragen en is geschikt voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Er is een versie die kinderen zelf kunnen invullen en een versie die ouders en opvoeders kunnen invullen voor hun kind.
  Lees meer
 • Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ): screening

  De Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ) is een vragenlijst over moeilijkheden en sterke kanten van gedrag van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en jeugdigen zelf (vanaf 11 jaar). De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over gedrag. De scores op de vragenlijst geven informatie over het soort probleemgedrag en de ernst van het probleemgedrag.
  Lees meer
 • Vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen (VMG): vragenlijst

  De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) is een vragenlijst met 15 vragen over belangrijke gebeurtenissen die een jeugdige kan meemaken. Met de VMG krijg je samen met opvoeders zicht op ingrijpende gebeurtenissen waarmee het kind of gezin te maken heeft gehad. De inzichten die je verkrijgt met de VMG kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van de hulpvraag en het bepalen van vervolgstappen.
  Lees meer
 • Zelfredzaamheid-Matrix jongeren: schema

  De Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM-J) is een screeningsinstrument waarmee de hulpverlener de mate van zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 18 jaar kan beoordelen.
  Lees meer