Signalering

Relaties en seksualiteit spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. In die ontwikkeling kunnen problemen ontstaan. Jongeren hebben bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, moeite met het stellen van grenzen of hechtingsproblemen. Ze belanden daardoor in ongelijkwaardige relaties, of vertonen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als jeugdprofessional help je jongeren bij het ontwikkelen van een gezonde houding ten opzichte van seks en relaties en ondersteun je ouders in de seksuele opvoeding.

Signalering

 • Huwelijksdwang: toolkit

  De toolkit Huwelijksdwang leert je meer over huwelijksdwang en helpt je correct te handelen als je vermoedt of weet dat een jongere slachtoffer is (of dreigt te worden) van huwelijksdwang of achterlating in het land van herkomst (van de ouders). De toolkit besteedt onder meer aandacht aan het signaleren, het aangaan van gesprekken met betrokkenen en het opstellen van een noodplan.
  Lees meer
 • Slachtoffers loverboys: stappenplan

  In deze handreiking lees je in vijf stappen wat je moet doen als je vermoedt dat een meisje slachtoffer is van een loverboy. De handreiking gaat in op het verzamelen van informatie, het bespreken van signalen met het (vermoedelijke of potentiële) slachtoffer en het zetten van de vervolgstappen.
  Lees meer
 • Vlaggensysteem seksuele opvoeding: brochure

  ‘Over de grens?’ is een gids die ouders en professionals ondersteunt om kinderen en jongeren meer te leren over seks, relaties en grenzen. Je kunt als professional de oudergids inzetten wanneer je je zorgen maakt over seksueel gedrag bij kinderen of jongeren. De gids is onderdeel van het Vlaggensysteem. Spelregels helpen om het gedrag te beoordelen. Op basis van zes spelregels geeft de ouder het gedrag een vlag. Bij elke vlag staat een advies voor een pedagogische reactie beschreven.
  Lees meer
 • Vroegtijdig herkennen: app

  Deze kennis-app LVB bevordert het herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB) en de bewustwording van het belang ervan. De app geeft concrete tips over hoe een professional zijn communicatie en benadering kan aanpassen aan iemand met een LVB. Ook staan er links naar andere websites, informatiebronnen en tools.
  Lees meer