Signalering

Signalering

 • 11VB: signaleringsinstrument

  Meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het signaleringsinstrument 11VB brengt voor jongeren met een LVB de risicofactoren in kaart die de kans op slachtofferschap van mensenhandel vergroten.
  Lees meer
 • Slachtoffers loverboys: stappenplan

  In deze handreiking lees je in vijf stappen wat je moet doen als je vermoedt dat een meisje slachtoffer is van een loverboy. De handreiking gaat in op het verzamelen van informatie, het bespreken van signalen met het (vermoedelijke of potentiële) slachtoffer en het zetten van de vervolgstappen.
  Lees meer
 • Vlaggensysteem seksuele opvoeding: brochure

  ‘Over de grens?’ is een gids die ouders en professionals ondersteunt om kinderen en jongeren meer te leren over seks, relaties en grenzen. Je kunt als professional de oudergids inzetten wanneer je je zorgen maakt over seksueel gedrag bij kinderen of jongeren. De gids is onderdeel van het Vlaggensysteem. Spelregels helpen om het gedrag te beoordelen. Op basis van zes spelregels geeft de ouder het gedrag een vlag. Bij elke vlag staat een advies voor een pedagogische reactie beschreven.
  Lees meer
 • Vroegtijdig herkennen: app

  Deze kennis-app LVB bevordert het herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB) en de bewustwording van het belang ervan. De app geeft concrete tips over hoe een professional zijn communicatie en benadering kan aanpassen aan iemand met een LVB. Ook staan er links naar andere websites, informatiebronnen en tools.
  Lees meer