Veiligheid thuis en op school

Kinderen hebben een veilige leefomgeving nodig om gezond op te groeien. Helaas hebben veel kinderen en jongeren te maken met mishandeling, verwaarlozing of misbruik. En ook op school kan een kind zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt. Als jeugdprofessional kun je op verschillende manieren bijdragen aan de veiligheid van een kind: door tijdig te signaleren en in te grijpen, maar ook door samen met ouders en jeugdigen (weer) naar een veilige situatie toe werken.

 • Checklist risico kindermishandeling: LIRIK

  De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist die je op een systematische manier helpt te beoordelen of een kind of jongere thuis veilig is, nu en in de toekomst. Je maakt je inschatting op basis van informatie over signalen, risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling.
  Lees meer
 • Drie-dimensiemodel: gesprekstechniek gevoelige onderwerpen

  Het Drie-dimensiemodel is een gesprekstechniek waarmee je lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt. Je start het gesprek vanuit een maatschappelijke context. Pas daarna richt je het gesprek specifieker op de individuele of relationele context. Doordat je kunt schakelen tussen de verschillende dimensies ontstaat een veilige sfeer en voorkom je dat een gesprek vastloopt.
  Lees meer
 • Factor Veiligheid: vragenlijst huiselijk geweld

  De vragenlijst huiselijk geweld helpt je om in een gesprek te verkennen of er sprake is van een problematische situatie. Dankzij de neutrale vraagstelling ontstaat er vaker een open gesprekssituatie, zonder oordelen. In de brochure Factor Veiligheid vind je naast de vragenlijst ook andere informatie over de rol van het wijkteam bij huiselijk geweld.
  Lees meer
 • Factsheet meldcode eergerelateerd geweld

  Deze factsheet beschrijft wat je moet doen als een jeugdige slachtoffer is, of dreigt te worden, van eergerelateerd geweld. Het stappenplan in deze factsheet gaat specifiek in op de meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Ook lees je over verschijningsvormen, risicofactoren en vuistregels voor het bespreekbaar maken van de vermoedens met het (potentiële) slachtoffer.
  Lees meer
 • Hulpmiddel: vrijwillige hulp met voorwaarden

  Als sociaal werker in een wijkteam bied je vrijwillige hulp. Voor de hulpverlening aan een jeugdige of gezin heb je toestemming nodig van cliënten. Soms zijn er echter voorwaarden verbonden aan de hulp die een wijkteam biedt, bijvoorbeeld door instanties als Veilig Thuis. In dit hulpmiddel bij het bieden van vrijwillige hulp met voorwaarden vind je uitleg en tips voor het werken vanuit de zogeheten posities ‘engageren’ en ‘positioneren’.
  Lees meer
 • Stappenplan verbeterde meldcode

  Als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling, ga je te werk volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de meldcode helpen je bij het doorlopen van het hele proces, van signalering tot het besluit een melding te doen. Bij het doorlopen van de meldcode moet je overwegingen en beslissingen goed vastleggen. Aan de hand van dit stappenplan kun je dit goed doen.
  Lees meer
 • Tips gesprekken over veiligheid met opvoeder en kind

  Een gesprek voeren met kinderen, jongeren en opvoeders over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld is niet eenvoudig. Zo’n gesprek vergt een goede voorbereiding, met een helder doel voor ogen. In deze tool vind je tips en aandachtpunten voor de gespreksvoering, voorbeeldvragen voor verschillende fasen en onderwerpen tijdens gesprekken met kinderen en opvoeders.
  Lees meer