Veiligheid thuis en op school

Factsheet meldcode en dossiervorming

Als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling, ga je te werk volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de meldcode helpen je bij het doorlopen van het hele proces, van signalering tot het besluit een melding te doen.  Bij het doorlopen van de meldcode moet je overwegingen en beslissingen goed vastleggen. Maar welke informatie leg je precies vast? En hoe doe je dat? Dat lees je in deze factsheet.

Download factsheet

Download de factsheet 'Meldcode en dossiervorming' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Deze factsheet helpt je de stappen van de meldcode zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen. Je leest wat je moet registeren en hoe je dat doet. Ook gaat de factsheet in op communicatie met opvoeders en rechten van de cliënten.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze factsheet is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen, opvoeders en kinderen. Ook professionals in wijkteams kunnen in aanraking komen met (signalen van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meer informatie

Eergerelateerd geweld

Lees ook meer over de meldcode bij  (vermoedens van) eergerelateerd geweld.

Scholing en training

Op de website BijscholingWmo.nl staat een overzicht van scholingsaanbod rond huiselijk en seksueel geweld.