Veiligheid

Stappen van de meldcode

Als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling, ga je te werk volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de meldcode helpen je bij het doorlopen van het hele proces, van signalering tot het besluit een melding te doen. Bij het doorlopen van de meldcode moet je overwegingen en beslissingen goed vastleggen. Aan de hand van dit stappenplan kun je dit goed doen.

Bekijk het stappenplan.

Waar zet je deze tool voor in?

Dit schema helpt je de stappen van de meldcode zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen. Je leest wat je moet beslissen en hoe je dat doet.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het stappenplan is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen, opvoeders en kinderen. Ook professionals in wijkteams kunnen in aanraking komen met (signalen van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meer informatie

Eergerelateerd geweld

Lees ook meer over de meldcode bij  (vermoedens van) eergerelateerd geweld.
Bekijk de factsheets van verschillende typen huiselijk en seksueel geweld.

Was deze informatie nuttig?