Veiligheid

Eergerelateerd geweld: factsheet

Deze factsheet beschrijft wat je moet doen als een jeugdige slachtoffer is, of dreigt te worden, van eergerelateerd geweld. Hierbij kan het gaan om fysiek geweld, maar ook om bijvoorbeeld huwelijksdwang, achterlating of meisjesbesnijdenis.

Wanneer je te maken hebt met (vermoedelijk) eergerelateerd geweld, wijken de stappen die je moet zetten op sommige punten af van de algemene meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het stappenplan in deze factsheet gaat daarom specifiek in op de meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Ook lees je over verschijningsvormen, risicofactoren en vuistregels voor het bespreekbaar maken van de vermoedens met het (potentiële) slachtoffer.

Download factsheet

Download factsheet 'Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je gebruikt deze factsheet wanneer je vermoedt of weet dat een jongere slachtoffer is (of dreigt te worden) van eergerelateerd geweld. In de factsheet vind je:

  • Informatie over welke stappen je volgens de meldcode moet zetten.

  • Tips om het gesprek aan te gaan met het (potentiële) slachtoffer.

  • Achtergrondinformatie en links naar praktische informatie, zoals een signalenlijst en noodplan.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze factsheet is bedoeld voor alle professionals die werken met gezinnen, ouders en kinderen.

Meer informatie

Dossiervorming

Lees ook meer over de meldcode en dossiervorming.

Was deze informatie nuttig?