Veiligheid

Huiselijk geweld: vragenlijst

Wanneer gaat ruzie of onrust over in huiselijk geweld? De vragenlijst huiselijk geweld helpt je om in een gesprek te verkennen of er sprake is van een problematische situatie. In de brochure Factor Veiligheid vind je naast de vragenlijst ook andere informatie over de rol van het wijkteam bij huiselijk geweld.

Download brochure

Download de brochure Factor Veiligheid (PDF) en blader naar pagina 7 voor de basisvragen huiselijk geweld.

Waar zet je deze tool voor in?

Je gebruikt de vragen uit de brochure Factor Veiligheid als je signaleert dat er in een gezin risicofactoren voor geweld zijn. De vragen gaan niet over oorzaken van gedrag, maar over gevolgen. Dankzij de neutrale vraagstelling ontstaat er vaker een open gesprekssituatie, zonder oordelen. De vragen helpen je het risico op geweld in te schatten.

Wie kan deze tool gebruiken?

Iedereen die gesprekken voert met cliënten kan de vragenlijst gebruiken. De brochure Factor Veiligheid bevat ook informatie die coördinatoren of andere teamleden kunnen inbrengen in een wijkteam, om samen met het team te bespreken en toe te passen.

Meer informatie

Scholing en training

Volg de e-learning 'Praten over huiselijk geweld kun je leren' van Movisie.’

Was deze informatie nuttig?