Veiligheid

LIRIK risico kindermishandeling: checklist

De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist die je op een systematische manier helpt te beoordelen of een kind of jongere thuis veilig is, nu en in de toekomst. Je maakt je inschatting op basis van informatie over signalen, risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling.

Download LIRIK

Via de link hierboven download je de LIRIK. Download ook de toelichting en instructie bij de LIRIK (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je zet de LIRIK in als je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of jongere. Bijvoorbeeld als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of denkt dat er in de nabije toekomst een risico op kindermishandeling kan ontstaan vanwege op handen zijnde veranderingen. Door het invullen van de LIRIK kan je je professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling benoemen en onderbouwen. De uiteindelijke beoordeling maak je in overleg met je collega’s in het wijkteam, door zorgen, problemen en sterke kanten tegen elkaar af te wegen; de LIRIK is geen beslisschema of beslissingssturend instrument.

Wie kan deze tool gebruiken?

De LIRIK is ontwikkeld voor professionals uit de jeugdhulp en de volwassenenzorg die in hun dagelijks werk moeten oordelen en beslissen over de veiligheid van kinderen en jongeren. De LIRIK is bedoeld voor professionals met basiskennis over kindermishandeling, signaleren, handelen, en het bespreken van (zorgen en vermoedens over) kindermishandeling met ouders en kinderen. Je kunt de LIRIK inzetten bij kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar.

Meer informatie

Over kindermishandeling

Lees meer over kindermishandeling in het dossier kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?