Veiligheid

Praten over huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Zelfs voor baby’s en hele jonge kinderen. Deze brochure biedt informatie over huiselijk geweld: Wat is dit precies? Hoe vaak komt het voor? En welke gevolgen kan dit (ongemerkt) hebben voor kinderen? Hoe kunt u hierover praten met kinderen? En tot wie kunnen ouders of kinderen zich wenden voor hulp of advies?

Brochure Geweld in huis raakt kinderen

Via de link hierboven download je de brochue. Let op: deze brochure is alleen online verkrijgbaar.

Waar zet je deze tool voor in?

De tool is in te zetten ter bewustwording van gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor kinderen. Met tips om te praten over huiselijk geweld met kinderen en hoe te verwijzen naar professionele hulp. De tool is inzetbaar bij stap 3 van de meldcode.

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool is bestemd voor professionals die werken met ouders en verzorgers, en ouders en verzorgers zelf.

Meer informatie

Lees meer over risicogestuurde zorg en risicofactoren bij huiselijk geweld op de website van Movisie.

Of volg de online training Praten over huiselijk geweld kun je leren.

Was deze informatie nuttig?