Veiligheid

Praten over veiligheid met opvoeder en kind: tips

Door een gesprek te voeren over zorgen over veiligheid, kun je kinderen, jongeren en opvoeders helpen. Bovendien wil je het vertrouwen dat je hebt opgebouwd niet schenden. Zo’n gesprek vergt een goede voorbereiding, met een helder doel voor ogen. Ook de houding die je aanneemt tijdens het gesprek is erg belangrijk. In deze tool vind je tips en aandachtpunten voor de gespreksvoering, voorbeeldvragen voor verschillende fasen en onderwerpen tijdens gesprekken met kinderen en opvoeders. De tool gaat uit van algemene inzichten en ‘Signs of Safety’, een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind gevaar loopt.

Download gesprekstips

Download alle gesprekstips (PDF), klik door de verschillende onderdelen op In gesprek met kind en ouders of lees het artikel Zorgen bespreken.

Waar zet je deze tool voor in?

In stap 3 van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ga je het gesprek aan met ouders of opvoeders. De tips helpen je het gesprek beter voor te bereiden en te voeren, om vanuit een goed contact meer inzicht te krijgen in de gezinssituatie en gezinnen beter te ondersteunen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze tips en aandachtspunten zijn bedoeld voor alle professionals die werken volgens de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, of die meer willen leren over moeilijke gesprekken voeren met opvoeders en kinderen.

Meer informatie

Meer over gespreksvoering

Het  voeren van gesprekken met opvoeders en kinderen leer je door te oefenen en trainen. Bekijk het overzicht van trainingen en hulpmiddelen voor gespreksvoering.

Meer over kindermishandeling

Was deze informatie nuttig?