Veiligheid

Slachtofferhulp Signalenwijzer

Deze signalenwijzer geeft een overzicht van de acties om te ondernemen bij een vermoeden dat er meer aan de hand is bij een persoon of een gezin. De signalen die aan de basis liggen van uw onderbuikgevoel, zullen vaak stresssignalen zijn. Gedrag dat opeens anders is. Plotselinge prikkelbaarheid, somberheid, onverwacht emotionele reacties. Daar kan van alles achter zitten – soms zelfs helemaal niets. Deze infographic helpt je inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken.

Via de link hierboven download je de infographic.

Waar zet je deze tool voor in?

De tool is in te zetten als er sprake is van een onderbuikgevoel, en geeft tips hoe te handelen in het creëren van een veilige situatie, bij acuut gevaar en in het omgaan met stress.

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool geeft professionals in de wijk handvatten om hun onderbuikgevoel te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en passende ondersteuning te bieden. 

Meer informatie

Lees meer over vermoedens op de website van Slachtofferhulp.

Was deze informatie nuttig?