Veiligheid

Veiligheidsbox: infobox

De factsheets ‘vormen van huiselijk geweld’ geven info over alle geweldsvormen op het gebied van: huiselijk geweld, kindermishandeling, en (seksueel) overschrijdend gedrag. Dit factsheet-overzicht geeft toegang tot dossiers, waarin alle informatie over de verschillende vormen van geweld is gebundeld.

Het factsheet overzicht is een onderdeel van de infobox ‘werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’. Deze infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten, waarmee inhoudelijk invulling kan worden geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader veiligheid. Voor deze infobox is niets nieuws ontwikkeld, maar er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten.

Waar zet je deze tool voor in?

Als je wilt weten hoe te handelen bij een specifieke vorm van geweld en op zoek bent naar meer informatie hierover

Wie kan deze tool gebruiken?

Professionals in (wijk)teams

Beleidsmakers

Gemeenten

Meer informatie

De factsheets zijn rechtstreeks te vinden op de website www.huiselijkgeweld.nl, factsheets.

De factsheets zijn onderdeel  van de infobox kwaliteitskader Nationaal Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Was deze informatie nuttig?