Veiligheid

Vrijwillige hulp met voorwaarden: tips

Als sociaal werker in een wijkteam bied je vrijwillige hulp. Voor de hulpverlening aan een jeugdige of gezin heb je toestemming nodig van cliënten. Soms zijn er echter voorwaarden verbonden aan de hulp die een wijkteam biedt, bijvoorbeeld door instanties als Veilig Thuis. In dit hulpmiddel bij het bieden van vrijwillige hulp met voorwaarden vind je uitleg en tips voor het werken vanuit de zogeheten posities ‘engageren’ en ‘positioneren’. Wat verstaan we onder deze begrippen? Hoe stel je je op, en hoe handhaaf je de gestelde voorwaarden? Daar gaat dit hulpmiddel op in.

Download de tool

Download het hulpmiddel 'Vrijwillige hulp met voorwaarden' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt dit hulpmiddel raadplegen als je zelf met voorwaarden aan de hulp wil werken of te maken krijgt met voorwaarden die door andere instanties worden gesteld aan de situatie in een gezin. Dit komt bijvoorbeeld voor als een gezin bemoeienis heeft gehad van instanties als Veilig Thuis, de politie, een gecertificeerde instelling of de Raad voor de Kinderbescherming.

Wie kan deze tool gebruiken?

Dit hulpmiddel is te gebruiken door sociaal werkers in wijkteams en door ondersteuners, zoals gedragswetenschappers.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt wijkteams training in samenwerking met Veilig Thuis en besluitvorming bij veiligheid. Bekijk het trainingsaanbod

Meer lezen

Lees meer over de begrippen ‘bescheiden en robuust’ en ‘engageren en positioneren’ in: Montfoort, A. van & Slot, W. (2013). 'Werken met Verve. Handleiding voor de jeugdbeschermer.' Leiden/Amsterdam: Hogeschool Leiden/ Vrije Universiteit. 

Was deze informatie nuttig?